V úterý 19. 9. 2017 děti z IV. A třídy navštívily DDH v Kroměříži. Zahájily tak hodiny Dopravní výchovy, která je bude po celou čtvrtou třídu provázet. Děti si procvičovaly znalost dopravních značek, řešily provoz na křižovatkách, připomněly si, jaká je základní výbava kola a nacvičovaly orientaci v silničním provozu jako cyklisté a chodci. Na správné dodržování pravidel a bezpečnou jízdu dohlížela i Městská policie. Na jaře pak děti čeká přezkoušení jejich znalostí, při kterém se budou snažit získat Průkaz cyklisty.