Dne 24. 11. 2015 navštívil naši IV. třídu pan Radovan Stratil – učitel dopravní výchovy z Dětského dopravního hřiště. Navázal na zářijovou praktickou část výuky, která probíhala na Dětském dopravním hřišti. K prohloubení vědomostí používal názorné pomůcky – navlékací autíčka, koloběžku, značky. Vytvořil tak ve třídě simulovaný silniční provoz, ve kterém žáci reagovali na vzniklé situace. Výuka měla u dětí obrovský úspěch. Určitě tak přispěje k úspěšnému absolvování zkoušek  a  získání průkazu cyklisty, které děti čekají na jaře 2016.