Ve školní družině jsme si s dětmi povídali o podzimních svátcích. O našich „Dušičkách“ i o irském Halloweenu. Vyprávěli jsme si, jak svátek slaví např. v Americe a jak u nás v Česku. Také jsme si vyráběli svícínky, papírové dýně, strašidýlka a plnili různé úkoly. Vše pak vyvrcholilo soutěží „O nejhezčí vyřezávanou dýni“.  Pro děti i rodiče to byla opravdová výzva, a tak se nám sešlo téměř čtyřicet krásně vyřezávaných a přírodninami vyzdobených dýní. Jelikož bylo opravdu velmi těžké vybrat tu „nej…“, nechali jsme volbu na dětech samotných. Do hlasování byli zapojeni všichni žáci naší školy a rozhodli následovně: První místo si vydlabal Matyáš Pektor (II. A), druhé místo patří Honzíkovi Nevařilovi (II. A) a třetí místo obsadila Natálka Kunovská (I. B). Srdečně blahopřejeme! Všem rodičům velmi děkujeme, že své děti podpořili a příští rok se budeme opět těšit na další originální výtvory.