Dne 4. září jsme slavnostně zahájili období školní docházky ve školním roce 2017/2018. Slavnostní den zahájil tradiční projev ředitelky školy ve školním rozhlase a poté do prvních tříd zavítalo vedení školy v doprovodu zástupce Města Kroměříže, pana Miroslava Marinčáka, aby pozdravilo naše nejmenší žáky a jejich rodiče. Všechny děti ve škole měly radost se shledání se svými kamarády a spolužáky a ve škole vládla srdečná a přátelská atmosféra. Všem žákům, učitelům i rodičům přejeme klidný, radostný a úspěšný školní rok 2017/2018.