Vánoční besídka a jarmark ve čtvrtek 11. 12. 2014 oslovila všechny návštěvníky školy příjemnou vánoční atmosférou. Akci připravili žáci se svými vyučujícími pro rodiče a přátele školy. Na každoročně pořádaném předvánočním jarmarku děti nabídly nejen  své vlastnoručně zhotovené výrobky, ale více jak osmdesát účinkujících potěšilo své blízké koledami, vánočními písněmi,  tancem i divadelním představením.

Poděkování patří všem, rodičům, prarodičům, učitelům, žákům i přátelům školy, kteří  celou akci zorganizovali a přispěli k jejímu zdárnému průběhu a i těm, kteří přišli a ocenili práci a vystoupení všech žáků.