Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen rokem technického vzdělávání. I my jsme se rozhodli podpořit rozvoj technických dovedností u našich žáků a po schválení projektu Technické a jazykové dovednosti ZŠ U Sýpek jsme z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali také potřebnou dotaci na vybavení školní dílny novým a moderním nářadím pro žáky i pedagoga. Cílem klíčové aktivity projektu je rozvoj technického vzdělávání žáků formou vytváření žákovských výrobků. Do tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se aktivně zapojilo 22 žáků 6. ročníku pod pedagogickým vedením pana učitele Marka Pácla. Prvním úkolem, který před žáky stál, bylo společné zvolení vhodného výrobku. Nakonec po dlouhých úvahách zvítězila budka pro sýkorky a brhlíky, protože drobného ptactva neustále ubývá. Při práci v dílně nepůjde však jen o výrobek,  každý žák zpracuje vlastní portfolio, které bude obsahovat jeho sebehodnocení a ve kterém bude zahrnuto formativní hodnocení ze strany učitele. Přejeme žákům radost z tvorby užitečného výrobku a z pomoci přírodě a těšíme se na přehlídku hotových výrobků.