I v tomto roce zpestřujeme žákům výuku dějepisu názornými ukázkami. A nejlepší je, mít takového opravdového husitu nebo rytíře ze 14. století přímo ve škole. To se nám daří ve spolupráci s herci z Agentury Pernštejni, kteří k nám zavítali 5. 11. 2015. a žákům 3. – 8. ročníku ukázali,  jak se žilo za doby husitské. Žáci se mohli seznámit s druhy zbraní a zbroje používaných v době husitské např. jak vypadala sudlice či kroužková košile, mohli  vidět, jak byl ozbrojen a oblečen husita nebo rytíř ze 14. století. Po názorné ukázce boje mezi rytířem a husitou již vědí, co je vozová hradba a  k čemu sloužila. Představení bylo povedené, moc se nám líbilo a těšíme se na další setkání s historií naživo.