Ve středu 14. září 2016 se děti ze školní družiny zúčastnily 1. sportovního odpoledne, které na Hanáckém náměstí pořádal Klub sportovního lyžování BTL a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž. Naše škola v těchto Sportovních hrách získala 1. místo. Vítězný pohár předal dne 6. 10. ředitelce školy pan Jiří Pánek, vedoucí  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Všichni malí sportovci pak byli ve škole pochváleni a oceněni malou sladkou odměnou a věcnou upomínkou.  Poděkování patří těmto dětem: Stelle Hassové (III. A), Emě Vondruškové (III. A), Elišce Důjkové (III. A), Elišce Vrublové (III. B), Jakubu Záhorovskému (III.B), Tomáši Páníkovi (III. B), Veronice Lančíkové (III. B), Lucii Ferencové (II. A), Barboře Hudečkové (II. A), Lukáši Stavinohovi (II. A), Viktorii Svobodové (II.A), Anně Šiškové (II. B) a Veronice Pálkové (II. B). Organizátorům děkujeme za zdařilou akci a dětem gratulujeme a přejeme hodně štěstí v budoucích sportovních soutěžích.