Projekty OP VZ a OP VVV

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Šablony III: Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků

Od 1. září 2021 do 30. června 2023 budeme realizovat projekt pod názvem Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků, reg. číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022713. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj  vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha.

Z projektu bude financována personální podpora Školního asistenta v ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a projektový den ve výuce

Celková výše dotace poskytnuté na realizaci projektu činí 595 210,- Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

Šablony II: Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků

Od 1. září 2019 do 30. června 2022 budeme realizovat projekt pod názvem Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků, reg. číslo : CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013386.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj  vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP.

Z projektu bude financováno Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP, Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, Využití ICT ve vzdělávání ZŠ,  Školní asistent jako personální podpora ZŠ, Kluby pro žáky ZŠ (badatelský, klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v cizím jazyce), Projektový den ve škole, Projektový den  mimo školu a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Z projektu bude financováno Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – inkluze a jiné DVPP, Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK, Školní asistent jako personální podpora ŠD/ŠK, Kluby pro účastníky ŠD/ŠK (čtenářský, klub zábavné logiky a deskových her), Projektový den v ŠD/ŠK, Projektový den  mimo ŠD/ŠK.

Celková výše dotace poskytnuté na realizaci projektu činí 1 717 183,00 Kč.

 

 

 

 

 

 

Šablony I: Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ U Sýpek

Od 1. září 2017 do 31. srpna 2019 jsme realizovali projekt pod názvem Rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ U Sýpek, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004194.

Projekt byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj  vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_16_022 (Podpora škol formou projektů zjednodušeného financování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ode 3 OP).

Z projektu bylo financováno Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (rozvoj matematické gramotnosti žáků, inkluzivní vzdělávání), Školní asistent jako personální podpora ZŠ na 1,0 úvazku, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Celková výše dotace poskytnuté na realizaci projektu byla 812 683,00 Kč.