Škola hrou – počítače v kroměřížských ZŠ


 

Tento projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.

Období realizace: 1. 1. 2010 – 29. 6. 2012 (projekt již byl ukončen)

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 10 929 909,- Kč

Evropský sociální fond (85 %): 9 290 423,- Kč

Státní rozpočet ČR (15 %): 1 639 486,- Kč

Stručný obsah projektu:

Projekt si klade za cíl zavést do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na kroměřížských základních školách ICT.

Žadatelem o dotaci je město Kroměříž, které chce systémově řešit rozvoj vzdělávání na „svých“ základních školách. Partnery je šest základních škol, které jsou do projektu zapojeny ve dvou etapách.

Na všech školách budou tvořeny nové metodické příručky pro výuku s podporou ICT, budou pořízeny mobilní počítačové učebny, pedagogové budou mít k dispozici potřebnou techniku, poradenskou podporu i vzdělávání. Nové metody budou během realizace projektu zavedeny do praxe. Školy budou sdílet informace a budou si navzájem poskytovat podporu.

V rámci realizace projektu budou vytvořeny nové nebo inovované programy, nově vytvořené nebo inovované produkty, budou podpořeni žáci a pedagogové škol.

Partneři:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

Výstupy projektu najdete zde: http://www.skolahroukromeriz.cz/