Škola přidružená k UNESCO

Naše škola je jednou z 50 škol ČR, které jsou zařazeny do mezinárodní sítě škol UNESCO.

Síť těchto škol přispívá ke zvýšení kvality vzdělávání zaváděním 4 pilířů vzdělávání definovaných Mezinárodní komisí pro vzdělávání ve 21. století:

  • learning to know;
  • learning to do;
  • learning to be;
  • learning to live together.

Žáci naší školy se aktivně zúčastňují Týdnů škol UNESCO, které vyhlašuje sekretariát České komise pro UNESCO. Školy se  každoročně věnují některému z témat vyhlášených OSN. V tomto roce se budeme věnovat 700. výročí narození Karla IV. a 70. výročí založení UNESCO. Podmínky pro setrvání v síti jsou přesně definovány a jejich plnění kontrolováno, škola o své činnosti a aktivitách v rámci této sítě předkládá sekretariátu ČK pro UNESCO  výroční zprávu.

Zpráva o činnosti ZŠ U Sýpek v rámci sítě ASPnet 2015-2016