Škola pro radost

loga_paticka

Škola pro radost je název grantového projektu, který napomáhá všem žákům ZŠ U Sýpek dosahovat co nejlepších studijních výsledků a smysluplně trávit volný čas. Projekt je realizován v ZŠ U Sýpek v Kroměříži od srpna 2012 v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.39 Rovné příležitosti dětí a žáků ve Zlínském kraji II. Ten je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Díky tomuto grantovému projektu vznikl ve škole nový Školní klub inkluzivních kroužků. Nabízí 13 kroužků a jeho činnost byla integrována do systému volnočasových aktivit a propojena se školním rozvrhem. Kroužky jako Logik – pro mimořádně nadané žáky z 1. stupně, Myšička – počítačový kroužek pro mimořádně nadané žáky od 1. do 5. třídy, Science – pro zájemce o techniku, fyziku a přírodní vědy, Arteterapie pro 1. stupeň, Arteterapie pro 2. stupeň, Muzikoterapie, Pěstitel, Ruční práce pro 1. stupeň, Ruční práce pro 2. stupeň, Kutil, Dyslektický, Logopedický a Dysgrafický jsou pro žáky školy zdarma.  Žáci v nich rozvíjí své schopnosti a zručnost, případně se mohou naučit něco nového. Kroužky zaměřené na pracovní aktivity umožní žákům ujasnit si své zájmy a ověřit své předpoklady potřebné pro výběr vhodného povolání. Jde o zcela inovativní prvek v nabídce volnočasových aktivit, neboť kroužky jsou svou náplní vhodné pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i mimořádně nadané žáky, činnosti v kroužcích se však mohou dle svého zájmu zúčastňovat všichni žáci školy.

Pro rodiče, žáky i učitele jsou v rámci projektu pořádány společné kooperativní dílny. Jejich přínosem je mimo možnosti naučit se různým výtvarným a pracovní technikám i možnost společného trávení času v neformálním prostředí. V říjnu proběhla první společná dílna Keramický reliéf, v prosinci budeme vyrábět Adventní věnce, další připravované dílny se budou zabývat Pletením z pedigu, Dekupáží na textil a dřevo, Vizovickým pečivem, Slaměnými kraslicemi, Modrotiskem, Enkaustikou, Malbou na hedvábí a Keramickými nádobami.

Významným přínosem projektu je nabídka doučování z klíčových předmětů. Je určeno k podpoře žáků ohrožených školní neúspěšností. Žáci je mohou navštěvovat jen krátkodobě do vymizení vzdělávacích obtíží nebo i po celý rok. Přijít mohou i žáci po delší absenci tak, aby dohnali zameškané učivo.

Od září ve škole díky grantovému projektu pracuje i nový školní poradenský tým a žáci, rodiče i učitelé mají k dispozici speciálního pedagoga, asistenty a školního psychologa. Pomoc psychologa a speciálního pedagoga má formu konzultací, poradenství o tom, co žáky, rodiče nebo učitele trápí, intervenčního zásahu, práce se skupinou i s jednotlivcem, spoluúčasti na aktivitách žáků, které jsou zaměřeny na oblast prevence sociálně patologických jevů a podobně.

V tomto roce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tvoříme nové interaktivní individuální vzdělávací plány, které jsou doplněny o hodnotící část. V ní v rámci pravidelných konzultací hodnotí své pokroky žák, jeho rodič i učitel. Na základě toho je možno plán účinně obměňovat a pracovat s ním tak, aby byl pro žáka smysluplný.  V dalším období budou pro žáky vypracovány individualizované výukové testy zohledňující jejich speciální potřeby.

První ohlasy po zahájení klíčových aktivit projektu jsou pozitivní a my všichni, realizátoři projektu v ZŠ U Sýpek, se těšíme, že nám projekt napomůže vytvořit školu pro radost co největšímu počtu našich žáků.