Výchovný poradce

Výchovná poradkyně:

Mgr. Dagmar Pastuchová, e-mail: dagmar.pastuchova@zssypky.cz

Kariérové poradenství

Konzultace: úterý a pátek 9:00 – 9:45 hodin, individuálně po-pá po telefonické domluvě

Kabinet: místnost č. 36 (1. poschodí)

Kariérový poradce nabízí pomoc:

  • skupinové i individuální poradenství při volbě povolání
  • spolupráce s rodiči žáků především v oblasti poskytování informací o možnostech studia a průběhu přijímacího řízení
  • vyhledávání informací o možnostech dalšího uplatnění žáků
  • spolupráce s poradenskými a informačními institucemi pracujícími v oblasti profesního poradenství; spolupráce s PPP, SVP

 

Poradenství pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními

Konzultace: individuálně po-pá po telefonické domluvě

  • vyhledávání a orientační šetření žáků vyžadujících podporu a příprava návrhů podpůrných opatření
  • zprostředkování metod pedagogické diagnostiky a intervence ostatním pedagogickým pracovníkům ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči