Žákovský parlament

Školní rok 2023/2024

 

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • spolupráce se školní jídelnou

 

Termíny schůzek 2023/2024

Schůzky se budou konat 1x za měsíc (dle potřeby vícekrát) a budou probíhat vždy v pátek, první, případně druhý týden v měsíci, v čase od 7:00 do 7:45 hod. v V. A, 1. patro. Příchod do učebny v 6:55 hod.

22. 9. 2023
6. 10. 2023
3. 11. 2023
1. 12. 2023
5. 1. 2024
9. 2. 2024
1. 3. 2024
5. 4. 2024
3. 5. 2024
7. 6. 2024

 

Povinnosti žákovského parlamentu

 • Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy.
 • Vychází ze závazných pravidel školy.
 • Dodržuje zásady slušného chování.
 • Je příkladným reprezentantem školy.
 • Pravidelně kontroluje informace na nástěnce.

 

Cíle žákovského parlamentu

 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.
 • Připomíná dodržování školního řádu.
 • Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.
 • Vyjadřuje se k připomínkám a návrhům žáků, které se týkají života školy.