Žákovský parlament

Školní rok 2021/2022

 

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • spolupráce se školní jídelnou

 

Zástupci žákovského parlamentu 2021/2022

Třída Zástupce
II. A Šálková Jolana, Trávníček Bedřich
II. B Hlyvka Anastasiia, Spáčilová Natálie
III.  Běhalová Jana, Hanák Vítek
IV. A Štěpánková Nikola, Řeháková Martina
IV. B Pálka Martin, Spáčilová Andrea
V. A Diblíková Denisa, Pospíšilová Eliška
V. B Buksová Veronika, Kuklová Nicol, Machynka Miroslav
VI. A Bosáková Anna, Tučapec Adam
VI. B Svrčina David, Šebestík Šimon
VII. A Horváthová Rozália, Hudečková Barbora, Mézlová Lucie
VII. B Kadrnková Anna, Brhelová Nikola
VIII. A Doležalová Lenka, Procházková Julie
VIII. B Lančíková Veronika
IX. A Korbel Adam
IX. B Valachová Vendula, Vojtková Lucie

 

Funkce v ŽP

Předseda ŽP: Adam Korbel
Místopředsedové/ zapisovatelé: Anna Kadrnková, Vendula Valachová, Lucie Vojtková
Nástěnkáři/ grafici: Nikola Brhelová, Eliška Pospíšilová
Koordinátor ŽP: Jana Hlobilová, DiS.

 

Termíny schůzek 2021/2022

Schůzky se budou konat 1x za měsíc (dle potřeby vícekrát) a budou probíhat vždy v pátek, první sudý týden v měsíci, v čase od 7:00 do 7:45 hod. v učebně IV. A. Příchod do učebny v 6:55 hod.

10. 9. 2021
8. 10. 2021
5. 11. 2021
3. 12. 2021
14. 1. 2022
25. 2. 2022
11. 3. 2022
8. 4. 2022
6. 5. 2022
3. 6. 2022

 

Povinnosti žákovského parlamentu

 • Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy.
 • Vychází ze závazných pravidel školy.
 • Dodržuje zásady slušného chování.
 • Je příkladným reprezentantem školy.

 

Cíle žákovského parlamentu

 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.
 • Připomíná dodržování školního řádu.
 • Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.
 • Vyjadřuje se k připomínkám a návrhům žáků, které se týkají života školy.