Žákovský parlament

Školní rok 2020/2021

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

  • zapojení žáků do života školy
  • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
  • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
  • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
  • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
  • organizace školních akcí a soutěží
  • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
  • spolupráce se školní jídelnou

ZÁSTUPCI ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2020/2021  

Třída Zástupce
II.  Hanák, Manová
III. A Hýsková, Talášková
III. B Spáčilová, Pálka
IV. A Pospíšilová, Adamcová
IV. B Konečný, Procházka
V. A Havlásková, Běhalová
V. B Knap, Honková
VI. A Zezulka, Mézlová
VI. B Vrtalová, Brhelová
VII. A Doležalová, Procházková
VII. B Lančíková, Rygálová
VIII. A Korbel
VIII. B Valachová, Vojtková
IX.  Soldánová, Marčonek

 

Předseda ŽP: Valachová Vendula

Místopředseda ŽP: Zezulka Lukáš

Nástěnka: Vrtalová Ema, Brhelová Nikola

Školní rozhlas: Rygálová Hana

Koordinátor ŽP: Jana Hlobilová, DiS.

Termíny schůzek

Schůzky se budou konat 1x za měsíc (dle potřeby vícekrát) a budou probíhat vždy druhý pátek v měsíci v čase od 7:00 do 7:45 hod. v učebně cizího jazyka.

Příchod do učebny cizího jazyka v 6:55 hod.

S sebou: zápisníček/notes, psací potřeby a nápady.

Termíny schůzek 2020/2021

11. 9. 2020
9. 10. 2020
13. 11. 2020
11. 12. 2020
8. 1. 2021
12. 2. 2021
19. 3. 2021
9. 4. 2021
14. 5. 2021
11. 6. 2021

 

Povinnosti žákovského parlamentu

Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy.

Vychází ze závazných pravidel školy.

Dodržuje zásady slušného chování.

Je příkladným reprezentantem školy.

 

Pravidla chování žákovského parlamentu

Nepřekřikovat se.

Respektovat názory druhých.

Řešit školní problémy.

Předávat spolužákům nezkreslené a pravdivé informace.

Vzájemně spolupracovat.

Pravidelně se zúčastňovat schůzek.

 

Cíle žákovského parlamentu

Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.

Připomíná dodržování školního řádu.

Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.

Vyjadřuje se k připomínkám a návrhům žáků, které se týkají života školy.