Žákovský parlament

Školní rok 2022/2023

 

Hlavní náplní činnosti Žákovského parlamentu je:

 • zapojení žáků do života školy
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • připomínky, náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • organizace školních akcí a soutěží
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • spolupráce se školní jídelnou

 

Zástupci žákovského parlamentu 2022/2023

Třída Zástupce
II. A Buksa Tomáš, Tronečková Eliška
II. B Husaříková Ema, Luběna Max
III. A Hanáková Eliška, Palíšková Josefína
III. B Hlyvka Anastasiia
IV. A Hanáková Barbora, Manová Anna
IV. B Kuklínková Barbora, Marciánová Laura
V. A Pokorná Ema, Pokorný Adam
V. B Bosáková Adéla, Spáčilová Andrea
VI. A Adamcová Eva, Blažková Valerie
VI. B Pálka Štěpán, Mozga Matěj
VII. A Kunčarová Žofie, Vondrušková Hana
VII. B Svrčina David, Šebestík Šimon
VIII. A Hudečková Barbora, Svobodová Viktorie
VIII. B Javornický Jakub, Kadrnková Anna
IX. A Doležalová Lenka, Čech David
IX. B Doleželová Denisa, Stoklasová Barbora

 

Funkce v ŽP

Předsedkyně ŽP: Doležalová Lenka

Místopředsedové/ zapisovatelé: Kadrnková Anna, Spáčilová Andrea

Tiskový mluvčí: Javornický Jakub, Adamcová Eva

Nástěnkáři: Hlyvka Anastasiia, Marciánová Laura

Grafici: Kunčarová Žofie, Vondrušková Hana

Fotografka: Kuklínková Barbora

Koordinátor ŽP: Jana Hlobilová, DiS.

 

Termíny schůzek 2022/2023

Schůzky se budou konat 1x za měsíc (dle potřeby vícekrát) a budou probíhat vždy v pátek, první, případně druhý týden v měsíci, v čase od 7:00 do 7:45 hod. ve školní družině ŠD3, 1. patro. Příchod do učebny v 6:55 hod.

23. 9. 2022
7. 10. 2022
4. 11. 2022
2. 12. 2022
6. 1. 2023
10. 2. 2023
3. 3. 2023
14. 4. 2023
5. 5. 2023
2. 6. 2023

 

Povinnosti žákovského parlamentu

 • Prostřednictvím svých zástupců spolupracuje s vedením školy.
 • Vychází ze závazných pravidel školy.
 • Dodržuje zásady slušného chování.
 • Je příkladným reprezentantem školy.
 • Pravidelně kontroluje informace na nástěnce.

 

Cíle žákovského parlamentu

 • Zprostředkovává výměnu informací mezi žáky a vedením školy.
 • Připomíná dodržování školního řádu.
 • Pomáhá s organizací třídních, resp. školních akcí.
 • Vyjadřuje se k připomínkám a návrhům žáků, které se týkají života školy.