Zaměstnanci

Ředitelka školy  
RNDr. Eva Šílová reditelka@zssypky.cz
Zástupkyně ředitelky   
Mgr. Kamila Mužíková zastupce@zssypky.cz
   
Ekonomka  
Ing. Svatava Pražáková ekonomka@zssypky.cz
Hospodářka  
Šárka Jakešová, DiS. hospodarka@zssypky.cz
   
Pedagogičtí pracovníci  
Mgr. Blanka Baďurová, I. stupeň blanka.badurova@zssypky.cz
Mgr. Marcela Bajerová, Př – Ch marcela.bajerova@zssypky.cz
Bc. Martin Buriánek, Inf martin.burianek@zssypky.cz
Mgr. Petra Býma, Čj petra.byma@zssypky.cz
Mgr. Lucie Dopitová, I. stupeň lucie.dopitova@zssypky.cz
Mgr. Monika Helíšková, Aj – Nj monika.heliskova@zssypky.cz
Mgr. Zuzana Hlaváčová, PSPP zuzana.hlavacova@zssypky.cz
Mgr. Ivana Kotlebová, M – Z ivana.kotlebova@zssypky.cz
Mgr. Pavlína Kostková, Nj – Vo pavlina.kostková@zssypky.cz
Mgr. Ludmila Ležáková, DiS., I. stupeň, Aj ludmila.lezakova@zssypky.cz
Mgr. Miroslav Lichnovský, Tv miroslav.lichnovsky@zssypky.cz
Mgr. Veronika Mišelnická, MBA veronika.miselnicka@zssypky.cz
Mgr. Ivana Nováková, Fj – D ivana.novakova@zssypky.cz
Mgr. Marek Pácl, Tv – Inf marek.pacl@zssypky.cz
Mgr. Dagmar Pastuchová, Př – Tv dagmar.pastuchova@zssypky.cz
Mgr. Jindřiška Pavlasová, I. stupeň jindriska.pavlasova@zssypky.cz
Mgr. Vojtěch Pipek, Aj vojtech.pipek@zssypky.cz
Mgr. Milada Plačková, Rj – D milada.plackova@zssypky.cz
Mgr. Anna Rusinská, I. stupeň anna.rusinska@zssypky.cz
Mgr. Lenka Rygálová, Aj – Čj lenka.rygalova@zssypky.cz
Mgr. et. Bc. Marie Sobotková, Hv marie.sobotkova@zssypky.cz
Mgr. Andrea Stušková, Čj andrea.stuskova@zssypky.cz
Mgr. Ivona Šedá, I. stupeň ivona.seda@zssypky.cz
Mgr. Yvonna Vančurová, M – Inf yvonna.vancurova@zssypky.cz
Mgr. Lenka Vašíčková, Čj – Vv lenka.vasickova@zssypky.cz
Mgr. Jitka Vyskotová, I. stupeň jitka.vyskotova@zssypky.cz
Mgr. Věra Zapletalová, I. stupeň vera.zapletalova@zssypky.cz
   
Asistenti pedagoga  
Bc. Marcela Bartová, VII. B marcela.bartova@zssypky.cz
Anna Heinzová, DiS., I.A anna.heinzova@zssypky.cz
Jana Hlobilová, DiS., V. A jana.hlobilova@zssypky.cz
Alena Kamenčáková, DiS., VIII. B alena.kamencakova@zssypky.cz
Markéta Krausová, DiS., II.A marketa.krausova@zssypky.cz
Martina Křížová, I.B martina.krizova@zssypky.cz
Kristýna Látalová II.B kristyna.latalova@zssypky.cz
Bronislava Slavíčková, VI.A bronislava.slavickova@zssypky.cz
Ing. Jana Slouková, IV.B jana.sloukova@zssypky.cz
Bc. Erika Mlčochová, VI.B erika.mlcochova@zssypky.cz
   
Výchovný poradce  
Mgr. Dagmar Pastuchová dagmar.pastuchova@zssypky.cz
   
Školní psycholog  
Mgr. Barbora Glogarová barbora.glogarova@zssypky.cz
   
Školní asistent  
Lucie Černá lucie.cerna@zssypky.cz
Anna Heinzová, DiS. anna.heinzova@zssypky.cz
   
Školní klub  
Markéta Krausová, DiS. marketa.krausova@zssypky.cz
   
Školní družina  
Bc. Marcela Bartová, ranní ŠD marcela.bartova@zssypky.cz
Lucie Černá, ŠD3 lucie.cerna@zssypky.cz
Lenka Hudečková, DiS., ŠD4 lenka.hudeckova@zssypky.cz
Leona Kociánová, DiS., ŠD2 leona.kocianova@zssypky.cz
Markéta Krausová, DiS., ranní ŠD marketa.krausova@zssypky.cz
Hana Kunčarová, ŠD1 hana.kuncarova@zssypky.cz
   
Školní jídelna  
Věra Kolomazníková, vedoucí ŠJ kolomaznikova@zssypky.cz
Marta Jablunková  
Eva Jonášková  
Monika Bartošová  
Bc. Markéta Smékalová   
   
Školník  
Milan Šiška  
   
Provozní pracovnice  
Kristina Čurejová  
Věra Kovaříková  
Olha Merzlenko