Zaměstnanci

Ředitelka školy  
RNDr. Eva Šílová reditelka@zssypky.cz
Zástupkyně ředitelky   
Mgr. Kamila Mužíková zastupce@zssypky.cz
   
Ekonomka  
Ing. Svatava Pražáková ekonomka@zssypky.cz
Hospodářka  
Šárka Jakešová, DiS. hospodarka@zssypky.cz
   
Pedagogičtí pracovníci  
Mgr. Blanka Baďurová, I. st. blanka.badurova@zssypky.cz
Mgr. Marcela Bajerová, Př – Ch marcela.bajerova@zssypky.cz
Bc. Martin Buriánek, Inf martin.burianek@zssypky.cz
Mgr. Eva Kovaříková Benešová, Hv eva.benesova@zssypky.cz
Mgr. Marcela Buchmannová, I. st. marcela.buchmannova@zssypky.cz
Mgr. Petra Býma, Čj petra.byma@zssypky.cz
Mgr. Lucie Dopitová, I. stupeň lucie.dopitova@zssypky.cz
Mgr. Monika Helíšková, Aj – Nj monika.heliskova@zssypky.cz
Mgr. Zuzana Hlaváčová, PSPP zuzana.hlavacova@zssypky.cz
Mgr. Ivana Kotlebová, M ivana.kotlebova@zssypky.cz
Mgr. Ludmila Ležáková, DiS., I. st., Aj ludmila.lezakova@zssypky.cz
Mgr. Miroslav Lichnovský, Tv miroslav.lichnovsky@zssypky.cz
Mgr. Ivana Nováková, Fj – D ivana.novakova@zssypky.cz
Mgr. Marek Pácl, Tv – Inf marek.pacl@zssypky.cz
Mgr. Dagmar Pastuchová, Př – Tv dagmar.pastuchova@zssypky.cz
Mgr. Jindřiška Pavlasová, I.st. jindriska.pavlasova@zssypky.cz
Mgr. Vojtěch Pipek, Aj vojtech.pipek@zssypky.cz
Mgr. Milada Plačková, Rj – D milada.plackova@zssypky.cz
Mgr. Markéta Podmolíková, Nj marketa.podmolikova@zssypky.cz
Mgr. Anna Rusinská, I. stupeň anna.rusinska@zssypky.cz
Mgr. Lenka Rygálová, Aj – Čj lenka.rygalova@zssypky.cz
Mgr. Andrea Stušková, Čj, I. stupeň andrea.stuskova@zssypky.cz
Mgr. Ivona Šedá, I. st. ivona.seda@zssypky.cz
Mgr. Yvonna Vančurová, M – Inf. yvonna.vancurova@zssypky.cz
Mgr. Lenka Vašíčková, Čj – Vv lenka.vasickova@zssypky.cz
Mgr. Jitka Vyskotová, I. st. jitka.vyskotova@zssypky.cz
Mgr. Věra Zapletalová, I. st. vera.zapletalova@zssypky.cz
   
Asistenti pedagoga  
Bc. Marcela Bartová, VI. B marcela.bartova@zssypky.cz
Renáta Havlíková, VII. B renata.havlikova@zssypky.cz
Jana Hlobilová, DiS., IV. A jana.hlobilova@zssypky.cz
Mgr. Jana Kneblová, V. A jana.kneblova@zssypky.cz
Martina Křížová, V. B martina.krizova@zssypky.cz
Ing. Jana Slouková, III. B jana.sloukova@zssypky.cz
Šťastná Kateřina, DiS., VIII. A katerina.stastna@zssypky.cz
   
Výchovný poradce  
Mgr. Dagmar Pastuchová dagmar.pastuchova@zssypky.cz
   
Školní psycholog  
Mgr. Barbora Glogarová barbora.glogarova@zssypky.cz
   
Školní asistent  
Renáta Havlíková renata.havlikova@zssypky.cz
Lucie Černá lucie.cerna@zssypky.cz
   
Školní klub  
Lenka Hudečková, DiS. lenka.hudeckova@zssypky.cz
   
Školní družina  
Bc. Marcela Bartová, ranní ŠD marcela.bartova@zssypky.cz
Lucie Černá, ŠD3 lucie.cerna@zssypky.cz
Jana Hlobilová, DiS., ŠD4 jana.hlobilova@zssypky.cz
Leona Kociánová, DiS., ŠD2 leona.kocianova@zssypky.cz
Hana Kunčarová, ŠD1 hana.kuncarova@zssypky.cz
   
Školní jídelna  
Věra Kolomazníková, vedoucí ŠJ kolomaznikova@zssypky.cz
Marta Jablunková  
Eva Jonášková  
Monika Bartošová  
   
Školník  
František Hrdý  
   
Provozní pracovnice  
Kristina Čurejová  
Věra Kovaříková  
Olha Merzlenko