Světový den výživy připadá na 16. října. Ve školní družině jsme si jej připomněli miniprojektem Talíř plný zdraví. Děti byly seznámeny se správnou skladbou stravy, hravou formou poznávaly různé druhy zeleniny a ovoce, naučily se i jednodušší formulace
v anglické podobě. Starší děti vyráběly česko-anglické pexeso, které jejich mladší kamarádi využili ke hře. Odměnou na závěr odpoledne byla ochutnávka různých druhů ovoce
a zeleniny.