Žákům 8. ročníku přibyl od září nový předmět – chemie. Ve školní laboratoři si prakticky vyzkoušeli některé separační metody. Filtrovali suspenzi vytvořenou z rozdrcené křídy a vody, krystalizací roztoku kuchyňské soli  získali krystalky chloridu sodného a v neposlední řadě prováděli chromatografii. Ta sklidila velký úspěch, protože pozorování vzlínání barev z obrázků, které si žáci sami nakreslili na savý papír, bylo velmi efektní.  A když na konci hodiny zazněla otázka„ … kdy budeme zase pracovat v laboratoři, bylo to prima…“, byla to ta nejlepší odměna pro jejich paní učitelku Michaelu Dostálovou, která hodinu připravila.