Deváťáci učili prvňáčky a páťáky v projektu Nová cestaPrvní červnový den 2023 zpestřili prvňáčkům a páťákům v naší škole žáci devátých tříd. Ti se už několik týdnů pod vedením pedagogů připravovali, aby v roli lektorů předali dětem vědomosti a dovednosti týkající se první pomoci. V tomto předprázdninovém čase se zaměřili nejvíce na nebezpečné situace při táboření, výletech a jiných letních radovánkách. Mimo jiné se nejmladší žáci seznámili s vybavením lékárničky a vyzkoušeli si obvazování zraněného. Děkujeme žákům i učitelům za hezky připravené aktivity.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.