OP JAK

Cíl výzvy

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol.

Popis projektu

Od 1. září 2023 do 30. června 2025 realizujeme projekt pod názvem Šablony OP JAK pro ZŠ a MŠ I, reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004436. Projekt je spolufinancován z fondů EU z Operačního programu Jan Ámos Komenský v rámci Výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z projektu je financována personální podpora školního asistenta ZŠ, kariérového poradce ZŠ a osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání ZŠ – vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Celková výše dotace poskytnuté na realizaci projektu činí 1 287 000,- Kč.