Kroužky 2021/2022

 Kroužky ŠD a ŠK

Kroužky jsou zdarma pro žáky přihlášené do ŠD nebo ŠK.
 
Název kroužku Vyučující Termín
 
Florbal 3. až 5. ročník (max. 20 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Pondělí 7:00 – 7:45 
Logopedie 1., 2. ročník (od října 2021) Leona Kociánová, DiS. Pondělí 11:40 – 12:25
Gymnastika (všestranné aktivity) 1. až 5. ročník (max. 20 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Čtvrtek 7:00 – 7:45
Vybíjená pokročilý 3. až 5. ročník (max. 20 žáků) Mgr. Miroslav Lichnovský Středa 7:00 – 7:45
Vybíjená začátečník 2., 3. ročník Inge Součková Úterý 7:00 – 7:45
Ekologický kroužek 1. až 5. ročník Mgr. Dagmar Pastuchová Úterý 13:30 – 14:15
Keramika hrou 1., 2. ročník (1x za 14 dní)  Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:00 – 14:45
Keramika hrou 2., 3. ročník (1x za 14 dní) Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:00 – 14:45
Výtvarné činnosti 4.až 9. ročník Mgr. Lenka Vašíčková Středa 14.00 – 15.30
Přírodovědný kroužek 6. až 9. ročník (1x za 14 dní) Mgr. Marcela Bajerová Pondělí 14:00 – 15:30
Pěstitelský kroužek I. stupeň Jana Hlobilová, DiS. Středa 14:00 – 14:45
Florbal nebo přehazovaná 6. až 9. ročník Mgr. Miroslav Lichnovský Pátek 7:00 – 7:45
 
Soubor s přihláškou ke stažení zde:  Nabídka kroužků 2021-2022 s přihláškou

Přihlášku odevzdá žák/ žákyně třídní učitelce/ třídnímu/učiteli.