Kroužky 2020/2021

 Kroužky ŠD a ŠK

Keramika hrou – 1. ročník Mgr. Blanka Baďurová Úterý 13:30 – 14:15 
Keramika hrou – 3., 4. ročník Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:30 – 15:15 
Logopedie Leona Kociánová, DiS. (dle vyučování zájemců)
Taneční kroužek (Street dance) – I. stupeň Jana Hlobilová, DiS. Středa 12.45 – 13.30
Taneční kroužek (Street dance) – II. stupeň Jana Hlobilová, DiS. Čtvrtek 14.00 – 14.45
Rozšířená hodina Tv – 1. a 2. ročník Mgr. Marek Pácl Pondělí 13.45 – 14.30
Rozšířená hodina Tv – 3. až 5. ročník Mgr. Marek Pácl Pátek 14.00 – 14.45
Pěstitelský kroužek – I. stupeň Bc. Marcela Bartová Pondělí 15.00 – 15.45
Vybíjená začátečníci Mgr. Miroslav Lichnovský Úterý 7.00 – 7.45
Vybíjená pokročilí Mgr. Miroslav Lichnovský Čtvrtek 7.00 – 7.45
     
Do kroužku ŠD a ŠK se může přihlásit člen školní družiny nebo školního klubu. Poplatek za školní klub činí 350,- Kč za pololetí, za školní družinu 160,- Kč za měsíc. Žák se může  přihlásit do více kroužků. ŠD – 1. – 4. ročník, ŠK – 4. – 9. ročník. Provoz kroužků ŠD a ŠK bude zahájen nejdříve od 9. 9. 2020.