Kroužky 2023/2024

 Kroužky ŠD a ŠK

 
Soubor s výčtem kroužků a přihláškou do ŠK (pokud nenavštěvuje žák ŠD ani ŠK pravidelně): Přihláška do kroužku ŠD-ŠK 2023 s přihláškou do ŠK

Přihlášku odevzdá žák/ žákyně vychovatelce ŠD nebo ŠK. 

 

Kroužky jiných organizací:

Hra na zobcovou flétnu pro prvňáčky – přihláška v ZUŠ Kroměříž

Judo do škol – Kroměříž, informace na třídních schůzkách, více na: www.judodoskol.cz

Veselá věda 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Přibližuje dětem vědu hravou formou a je plný zábavných pokusů z chemie, biologie a fyziky. Je určen pro děti z 1.stupně ZŠ.

Letos zahájíme v týdnu od 2. října 1x týdně, 60 minut, 14 lekcí/pololetí. 

Přihlášky a více informací na:  www.veselaveda.cz