Kroužky 2022/2023

 Kroužky ŠD a ŠK

Kroužky jsou zdarma pro žáky přihlášené do ŠD nebo ŠK.
Název kroužku Vyučující Termín
Florbal – I. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Pondělí 7:00 – 7:45
Florbal – I. + II. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Úterý 7:00 – 7:45
Sportovní hry – I. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Středa 7:00 – 7:45
Sportovní hry – I. + II. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Čtvrtek 7:00 – 7:45
Gymnastika – I. stupeň Mgr. Miroslav Lichnovský Pátek 7:00 – 7:45
Keramika hrou – 1. ročník (1x/ 14 dní) Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:00 – 14:45 (od října 2022)
Keramika hrou – 2. a 3. ročník (1x/ 14 dní) Mgr. Blanka Baďurová Úterý 14:00 – 14:45 (od října 2022)
Výtvarný kroužek – 5. až 9. ročnik Mgr. Lenka Vašíčková Středa 14:00 – 15:30
Ruční práce – 4. – 5. ročník Mgr. Jindřiška Pavlasová Pondělí 13:00 – 13:45
Přírodovědný kroužek – 5. až 9. ročnik Mgr. Marcela Bajerová Středa 14:00 – 15:30
Ekologický kroužek – 1., 2., 3. třída Mgr. Dagmar Pastuchová Pondělí 14:00 – 14:45
Pěstitelský kroužek – 3. až 5. ročník Jana Hlobilová, DiS. Středa 15:00 – 15:45
Logopedie – 1. ročník Leona Kociánová, DiS. dle domluvy
 
Soubor s přihláškou do kroužku pro již zapsané žáky v ŠD/ŠK ke stažení zde:  Nabídka kroužků 2022_2023 s přihláškou pro zapsané žáky do ŠD a ŠK
Soubor s přihláškou do kroužku a školního klubu pro žáky, kteří nenavštěvují ŠD ani ŠK: Přihláška do kroužku ŠD,ŠK 2022 s přihláškou do ŠK

Přihlášku odevzdá žák/ žákyně třídní učitelce/ třídnímu/ učiteli.

Kroužky jiných organizací:

Veselá věda pro 1. – 5. ročník – nabídku žákům rozdá třídní učitelka

Hra na zobcovou flétnu pro prvňáčky – přihláška v ZUŠ Kroměříž