Preventivní program Petřin příběh v VIII. B a IX. APreventivní programy zaměřené na prevenci užívání drog proběhly v obou třídách v prvních únorových dnech. Po počátečních aktivitách, uvolňovací ledolamce a seznámení v kruhu, děti začaly prožívat příběh dívky Petry inspirovaný událostmi ze života skutečné studentky.  Úvodní povídání o aktuální Petřině situaci a pocitech vystřídalo vytváření živých obrazů z fotoalba její rodiny. Druhá část pokračovala simulovanými rozhovory mezi matkou a dcerou užívající drogy, v nichž se děti dostaly do role svých rodičů. V poslední fázi dospěla Petřina situace do momentu, v němž kriminalisté řeší trestnou činnost spojenou s drogami. Děti se měly zamyslet nad tím, jak Petře vysvětlit, že její budoucnost je vážně ohrožena drogami a poradit jí, jak se zachovat. Rozuzlení skutečného Petřina příběhu přineslo dětem ponaučení pro jejich vlastní budoucnost.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.