Žákovské zastupitelstvo23. 11. 2023 se uskutečnilo druhé zasedání Žákovského zastupitelstva města Kroměříže, na kterém se žáci zapojili do procesu tvorby projektů. V rámci setkání byli rozděleni do čtyř výborů, z nichž každý se zaměřil na specifickou oblast (školství a sport, kultura, životní prostředí a sociální záležitosti). Cílem každého výboru bylo rozpracovat návrhy maximálně 3 projektů v souladu s danou tematickou oblastí. Pro podporu a odbornou orientaci byli žákům k dispozici zástupci jednotlivých odborů, kteří jim poskytli podrobný přehled o tématech, kterými se jejich odbory zabývají. Tato interakce umožnila žákům lépe porozumět problematice a efektivněji pracovat na svých projektech. Zástupci odborů krátce představili své oblasti zájmu a vysvětlili, jakým způsobem mohou žáci přispět k rozvoji města prostřednictvím svých návrhů. Jejich podpora nebyla omezena pouze na vysvětlení témat, ale zahrnovala i aktivní účast při práci ve skupinách a poskytování konkrétních návodů. Toto zasedání představovalo pouze počátek procesu. Na následujících setkáních budou žáci pokračovat v tvorbě svých návrhů a postupně je zdokonalovat. Zapojení žáků do rozhodovacího procesu a spolupráce s odborníky z různých oblastí představuje vzácnou příležitost pro jejich vzdělávání a rozvoj.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.