Prohlídka expozice v Muzeu Karla Kryla 16. 2. 2024Blížící se kulatá výročí narození a úmrtí Karla Kryla, významné české hudební a básnické osobnosti 20. století, jež je svým dětstvím spojena s Kroměříží, přivedlo žáky IX. B do muzea, které je věnované jeho tvorbě. V expozicích, jež velmi emotivně propojují vizuální vnímání s poslechem Krylových protestsongů, se žáci mohli ponořit do vlastního nitra, zazpívat s autorem nebo si připomenout dobu vzniku písní. Muzeum je nadchlo, jen podle slov jedné z dívek bude těžké se teď dostat do matematiky.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.