Proti proudu s KAPPA-HELPÚterní dopoledne 27. 2. 2024 prožili žáci VIII. A ve společnosti lektorů z centra sociální prevence organizace KAPPA-HELP. Hlavním cílem programu Proti proudu bylo ukázat žákům skutečnost, že každý z nás nese za své chování odpovědnost. Po úvodních „rozehřívacích“ aktivitách začali žáci nacvičovat, jak odolávat tlaku skupiny. Dozvěděli se, že odmítnutí není projevem slabosti, ale právě naopak, že je to projev síly a sebedůvěry.  Získali i nové poznatky z oblasti krádeží, vandalismu a užívání drog. Přes prvotní ostych se nakonec všichni zapojili do připravených aktivit, spolupracovali ve skupinách, navzájem se podporovali a otevřeně diskutovali o následcích rizikového chování.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.