Úspěch žákyň v soutěži „Můj Bedřich Smetana”Sekretariát České komise pro UNESCO vyhlásil výtvarnou soutěž pro školy zapojené v síti ASP UNESCO, tentokrát na téma „Můj Bedřich Smetana“, jež odráží 200. výročí narození tohoto slavného hudebního skladatele. Této soutěže se zúčastnilo hned několik žáků naší školy. Někteří pracovali na svých dílech samostatně, zatímco jiní tvořili v menších skupinkách. V soutěži, ve které se hodnotila především kreativita a umělecké zpracování ve formě koláže, dosáhla čtyři děvčata vynikajících výsledků. Jsou jimi:

Veronika Pálková (IX. B) – 2. místo v II. kategorii; Diplom Veronika
Lucie Sztefková (IX. B) – 2. místo v II. kategorii; Diplom Lucie
Markéta Jelínková (IX. B) – zvláštní uznání poroty za originalitu námětu v II. kategorii; Diplom Markéta
Eliška Ešlerová (VIII. B) – zvláštní uznání poroty za originalitu námětu v II. kategorii. Diplom Eliška

Úspěch děvčat je důkazem jejich talentu, píle a kreativity. Slavnostní předávání cen se konalo v prestižním prostředí Černínského paláce v Praze. Kromě samotného předávání proběhla i komentovaná prohlídka paláce, která všem zúčastněným poskytla cenný vhled do historie a architektury tohoto významného místa. Naše oceněné žákyně si užily krásný den v Praze. Gratulujeme všem zúčastněným a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.