Bezpečná škola

logo BŠÚrazy jsou vážný zdravotně společenský problém. Nejen v české populaci jsou třetí příčinou úmrtí v pořadí za nemocemi krevního oběhu a novotvary. Avšak u dětí a mladých dospělých stojí úrazy na prvním místě příčin úmrtí. Většina úrazů se stává za stejných či podobných okolností, stejným skupinám osob. Obrana je tedy možná. Nutností široké podpory prevence úrazů a zlepšování její úrovně byla inspirována Světová zdravotní organizace, která vyhlásila mezinárodní projekty „Bezpečná komunita“ a odvozeného projektu „Bezpečná škola“.

Projekt Nová cesta

Projekt je zaměřen na prevenci úrazů v různých oblastech života žáků, na zásady bezpečného chování nejen při mimořádných událostech, ale i v běžném životě, doma, ve škole, při sportu a pobytu v přírodě. Součástí projektu je i výuka první pomoci. Projekt je založen na systému vzájemného učení. Žáci druhého stupně v roli učitele učí žáky prvního stupně vybraným tématům. Témata jsou volena vzhledem k věku žáků a období realizace projektu. Žák v průběhu školní docházky se tak seznámí se všemi tématy v roli žáka a následně předává svoje zkušenosti a poznatky v roli učitele mladším spolužákům.

Základní témata projektu a rámcové časové rozložení

8. ročník pro 1. a 2. ročník (září, říjen)

bezpečná cesta do školy

bezpečně ve škole

vidět a být viděn

bezpečí domova

7. ročník pro 3. ročník (listopad, prosinec)

zima (ulice, kluziště, omrzliny,…)

zimní sporty (lyže, sáně, brusle)

vánoční svátky (pyrotechnika, nebezpečné dárky)

domácí prostředí (elektřina, plyn, vařící voda,…)

6. ročník pro 4. ročník (duben, květen)

požár v budově školy

první pomoc

technické havárie

přírodní katastrofy

9. ročník pro 5. ročník (květen, červen)

úrazy letního období

nástrahy počasí

výlety, táboření, cestování

nebezpečí u vody