Ekoškola

Škola se systematicky věnuje environmentální výchově a má ji integrovanou do svého školního vzdělávacího programu.  Našim cílem je, aby žáci porozuměli vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, dopravy a spotřebitelsví, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k nim samotným. V roce 2005 jsme získali titul Ekoškola a v roce 2009 titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně.

ekoskola1