Recyklohraní

recyklohrani-logoNa začátku roku 2013 se naše škola zapojila do školního vzdělávacího programu RECYKLOHRANÍ, který umožní u žáků rozvíjet ekologické myšlení. Úkolem je nejen sběr vybitých baterií a drobného elektrozařízení, ale také rozvoj vnímání potřeby správného nakládání s odpady. V rámci programu RECYKLOHRANÍ získávají jednotlivé školy body, které mohou proměnit za lákavé ceny. Jejich výše je dána aktuálním sazebníkem zveřejněným na www.recyklohrani.cz.

Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

Předem děkujeme za vaši podporu a zájem o zlepšení stavu naší přírody.