Blog Archives

První den školního roku 2017/2018


Dne 4. září jsme slavnostně zahájili období školní docházky ve školním roce 2017/2018. Slavnostní den zahájil tradiční projev ředitelky školy ve školním rozhlase a poté do prvních tříd zavítalo vedení školy v doprovodu zástupce Města Kroměříže, pana Miroslava Marinčáka, aby...
[...]

Soutěžní odpoledne v Tauferově veterinární škole


Ve čtvrtek 14. 9. 2017 navštívila Školní družina Sedmikráska Tauferovu střední odbornou školu veterinární. Zde si pro nás studenti připravili vědomostní i praktické úkoly, kterých jsme se chopili vší silou a zvládli je na jedničku. Za naši snahu nás ocenili...
[...]

Čtvrťáci navštívili Dětské dopravní hřiště


V úterý 19. 9. 2017 děti z IV. A třídy navštívily DDH v Kroměříži. Zahájily tak hodiny Dopravní výchovy, která je bude po celou čtvrtou třídu provázet. Děti si procvičovaly znalost dopravních značek, řešily provoz na křižovatkách, připomněly si, jaká je základní...
[...]

Den bez aut podpořil omezení městského automobilismu


Ve středu 20. září navštívil pátý ročník naší základní školy Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, kde se žáci zúčastnili akce ke Dni bez aut. Pořadatele nezastavilo ani nepříznivé počasí a přichystali dětem různé aktivity v budově DDH. Budova byla rozdělena na...
[...]

Výstava Dýňových strašidýlek


Vyhodnocení soutěže O nejhezčí dýňové strašidýlko V pátek 21. 10. byla ve škole zahájena výstava ozdobně vyřezávaných dýní spojená se soutěží O nejhezčí dýňové strašidýlko. Návštěvníci výstavky a žáci dávali své hlasy jednotlivým vystaveným výrobkům. V pondělí proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže....
[...]

Děti vykouzlily skřítka Podzimníčka


V pátek 4. 11. vytvářely děti v kroužku arteterapie skřítka Podzimníčka. S chutí se pustily do díla a snažily se o to, aby právě jejich skřítek byl ten nejhezčí. Který byl nejlepší a nejhezčí? O tom, že každý „Podzimníček“ byl...
[...]

Získali jsme 1. místo ve Sportovních hrách 2016


Ve středu 14. září 2016 se děti ze školní družiny zúčastnily 1. sportovního odpoledne, které na Hanáckém náměstí pořádal Klub sportovního lyžování BTL a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Kroměříž. Naše škola v těchto Sportovních hrách získala 1. místo. Vítězný pohár předal dne 6....
[...]

Fotografie z Adaptačního kurzu 6. ročníku I.


Žáci 6. ročníku jsou ve dnech 21. 9. - 23. 9.  na adaptačním kurzu v Terénním středisku Hájenka v Semetíně. Cílem kurzu je podpořit kamarádské vztahy v nově vytvořených kolektivech a umožnit dětem, aby se vzájemně poznaly i v mimoškolním prostředí. Děti...
[...]

Talíř plný zdraví


Světový den výživy připadá na 16. října. Ve školní družině jsme si jej připomněli miniprojektem Talíř plný zdraví. Děti byly seznámeny se správnou skladbou stravy, hravou formou poznávaly různé druhy zeleniny a ovoce, naučily se i jednodušší formulace v...
[...]

Malování na porcelánový hrníček


Ve čtvrtek 20. a v pátek 21. října do naší školy zavítala výtvarnice paní Iveta Filipová, aby si děti mohly vyzkoušet další zajímavou výtvarnou techniku. Přivezla dětem bílé porcelánové hrníčky různých tvarů, speciální barvy a štětce. Nejdříve dětem...
[...]