Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace |

Aktuality

Provoz školy v období Hlavních prázdnin


Provoz školy je z důvodu čerpání řádných dovolených zaměstnanců a z důvodu probíhajících oprav a údržby v budově o prázdninách omezen. Při návštěvě školy zvoňte na kancelář školy, případně na zvonek... [...]

Miss léto 2018První letní den jsme s naší školní družinou (tedy hlavně s děvčaty) oslavily soutěží o nejoriginálnější letní model. Stejně jako v předešlých letech porota hodnotila dívky v několika disciplínách, a to klasickou promenádu, rozhovor

[...]

Ocenění žáků za školní rok 2017/2018V úterý dne 26. 6. 2018 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní Ocenění nejlepších žáků školního roku 2017/2018.

[...]

26. ročník turnaje ve vybíjené O hanácké koláč žáků 3. a 4. třídVybíjená je kolektivní míčová hra, která se těší velké oblibě především u mladších dětí. Je velice kvalitní průpravou pro sporty, jako je házená, volejbal aj.

[...]

Organizace závěrečného týdne školního roku 2017/2018


Pondělí           25. 6. 2018   Výuka dle rozvrhu Úterý              26. 6. 2018   Výběr učebnic, úklid tříd I. stupeň         1. - 4. hodina II. stupeň       1 – 5. hodina Ocenění... [...]

Školou zazněly písničky z pohádekPondělní 4. června odpoledne se naší školou linul dětský zpěv a radostné tleskání. Příčinou této dobré nálady byl muzikant pan Marek Soldán, který dokázal rozezpívat téměř všechny naše nejmladší děti školní družiny.

[...]

Projekt Nová cesta má na naší škole několikaletou tradiciDne 7. června 2018 žáci IX. třídy připravili pro své kamarády a spolužáky z páté A a B třídy dvouhodinové aktivity.

[...]

Fotomix